သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။

23 December 2022


ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများသည် သင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး အလုပ်ရှင်က သင့်ကို အလုပ်တစ်ခုပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည် သင်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါပြီး သင်၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို အာရုံစိုက်ကာ အချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့် ရာထူးတိုးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်အသစ်ဖြင့် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်လျှောက်တွင် သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

(1) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်အောင် အစီအစဥ်ဆွဲပါ။

အလုပ်အများစုတွင် ရှေ့နှစ်အတွက် ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ခြင်းအပါအဝင် စွမ်းဆောင်ရည် သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံအချို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင် နောက်တဆင့်တက်လိုပါက သင်၏တိုးတက်မှုအတွက် နယ်ပယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို အာရုံစိုက်နိုင်စေမည့် အရေးကြီးသော မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အခန်းကဏ္ဍတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပါဝင်ပါက၊ သင်သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီ`အစဉ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုတွင် သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

(2) သင်တန်းအခွင့်အလမ်းများကိုရယူပါ။

အလုပ်ရှင်များစွာသည် ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းနှစ်ရပ်စလုံးကို မြှင့်တင်ရန် လေ့ကျင့်ရေးအခွင့်အလမ်းများကို သင်ယူရန် အားပေးတိုက်တွန်းပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သင့်အား လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတက်ရန် အခွင့်အရေးပေးမည်ဆိုပါက ၎င်းသည် သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည် သင်၏လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍတွင် တိုးတက်စေရန် သို့မဟုတ် သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၏နောက်ထပ်အဆင့်သို့ တိုးတက်မှုကို ကူညီပေးနိုင်သည်။

(3)သင်၏ CV ကို Update လုပ်ပါ။

သင်၏ CV ကို Update လုပ်ခြင်းသည် သင့်အရည်အချင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် သင်တိုးတက်ခဲ့သည့် နယ်ပယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အသုံး`ဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အသိပညာ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံရှိသော ကွာဟချက်များကို တွေ့ရှိရန် ကူညီပေးပြီး ထိုနယ်ပယ်များကို အားကောင်းလာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ အရည်အချင်းများ များများစာရင်းသွင်းနိုင်လေ အလုပ်ခန့်မည့် မန်နေဂျာကို အထင်ကြီးလာလေဖြစ်သည်။