အလုပ်ရှင်များ ရှာဖွေမှုအများဆုံး ဝန်ထမ်းများတွင်ရှိသင့်သည့် ထိပ်တန်းစွမ်းရည် (၂)

29 November 2022

ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး အချို့သောအခြေအနေများတွင် လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန် များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများအတွင်း လူအများနှင့် သင်အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဝန်ထမ်းများကို အလိုရှိသောကြောင့် ၎င်းအရည်အချင်းရှိသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရှာဖွေကြသည်။ ဖော်ပြပါသည် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ဝန်ထမ်းများကသာ လူအများကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပြီး လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နိုင်သည့်ပုံစံနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် မည်သည့် အလုပ်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို လွယ်ကူစွာ ချဉ်းကပ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပမှနေ၍ အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် အထီးကျန်ဆန်နိုင်ပြီး လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း၏ နွေးထွေမှုကို ခံစားရရှိရန် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ခိုင်မာသော ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိုင် စွမ်းများသည် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပဋိပက္ခ အချင်းပွားနိုင်မှုကိုလည်း လျှော့ချ ပေးနိုင်သည်။
Interpersonal Skills ၏ ဥပမာအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1.စာနာမှု
2.Active Listening
3.ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
4.တာဝန်ယူမှုရှိခြင်း
5. သည်းခံနိုင်စွမ်း
6. မှီခို လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
7. ခေါင်းဆောင်မှု
8. ပဋိပက္ခဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲတတ်မှု
9. စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်စီမံနိုင်မှု
ကပ်ရောဂါသည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းရှိဉီးဆောင်သူများအား သင်ခန်းစာများစွာကို ရရှိစေခဲ့ပြီး ထိုများစွားသော သင်ခန်းစာထဲမှတစ်ခုမှာ သွက်လက်တက်ကြွမှု ဖြစ်သည်။ သွက်လက်တက်ကြွသော အမူအကျင့်များ ဖော်ဆောင်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်သူများတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေပြီး မည်သည့်အခါကမျှ တင်းကြပ်သောမှုဘောင်များရှိသည်ကို မတွေ့ရပေ။ သွက်လက် တက်ကြွခြင်း ဆိုသည်မှာ အပြောင်းအလဲကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်မီ တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မကြုံစဖူး ခက်ခဲသောအချိန်များတွင် သွက်လက်တက်ကြွမှုသည် အဖွဲ့အစည်းများကို ရှင်သန်နိုင်စေရန် ကူညီပေးကြောင်း ဉီးဆောင်သူများက သင်ယူနိုင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။