လုပ်ငန်းခွင် ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည်များ

4 October 2022

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းကောင်းများရှာ ဖွေနိုင်ရေးအတွက် သင့်တော်တည့်မတ်သော ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးပွားစေသည်။ ပြဿာနာ ရပ်များဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသူများမှာ ရှောင်လွှဲလုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ၏ အခက်အခဲများ ကိုလေ့လာနိုင်ပြီး မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ ထို့ပြင်၄င်းတို့ မသိရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် စိုးရွံ့မှုရှိမနေဘဲ သိလိုသည် ချက်ချင်းမေးမြန်း ပူးပေါင်းအဖြေရှာနိုင်စွမ်း ရှိသူများလည်း ဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်ရေးမှာ ပြဿာနာရပ်များအပေါ်တွင် တုံ့ပြန်နိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အရည် အချင်း များထဲမှတခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်ကိစ္စရပ်များက အချိန်ကာလအကန့်အသတ် အတွင်းပြီး မြောက်ရန်လိုအပ်သည် ထိုကဲ့သို့ပြီးမြောက်အောင်ရန်မှာ မည့်သည့် အချက်များက ဦးစွာ ပြီးစီအဆုံးသတ် နေရမည် စသည့် အချိန်အတိုင်းအတာကန့်သတ်မှုအတွင်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အရည်အချင်းကို ဆိုလိုပါသည်။