လုပ်ငန်းခွင်ဘာသာစကား စွမ်းရည်ကျွမ်းကျင်မှု

10 October 2022

ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကျွမ်းကျင်မှု အဓိကအရည်အချင်းများတွင် နားထောင်မှုစွမ်းရည်၊ ပြောနိုင်မှုစွမ်းရည်၊ ဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည် နှင့် ရေးသားနိုင်မှုစွမ်း စသော အရည်အချင်းများပါဝင်နေသည်။ ဖော်ပြပါအရည်အချင်း ၄ ရပ် ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ လေ့လာထားနိုင်သူများအနေဖြင့် မိမိနှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်သော မိခင်ဘာသာစကား များကွဲပြားသည့် နိုင်ငံသားများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာ အချိတ်အဆက်မိမိ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်‌ရောက်နေသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းငန်းရည်မှန်းချက်များပြီးမြောက် အောင် မြင်စွာစေရေးအတွက် ထိရောက်နားလည်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

နားထောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မှာ အရေးကြီးပြီး လူအများစု စတင်သင်ယူသည့် အချိန်တွင် ဦးဆုံးလေ့ကျင့်ရသည့် စွမ်းရည်တခုဖြစ်ပြီး အခြားသူများမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာသည့် သတင်းစကားများအားလုံးကို ရှင်းလင်းတိစွာ နားလည်နိုင်သော နားထောင်မှုစွမ်းရည်ရှိမှသာ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။

အပြောစွမ်းရည် မိမိဦးနှောက်နှင့် မိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ပုံဖော်ပြောကြားရာ အရေးကြီးပြီး ပြောလိုသည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ချင်သည့်အရာနှင့် ရည်မှန်းချက်များအားလုံးကို ရှင်းလင်းတိကျစွာပုံဖော်ပြောကြားရခြင်း ဖြစ်ပြီး လိုရင်းမြန်မြန်မှန်မှန်နှင့် ထိရောက်သောစကားလုံးများ ရွေးချယ်တတ်မှုနှင့် ရှင်းလင်းစွာဆက်စပ်ပြော ကြားနိုင်ရည်မှာ အပြောစွမ်းရည်တွင် ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်စွာ လေ့ကျင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

ဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည် လက်ခံရရှိသည့် မှတ်တမ်းအချက်အလက်များအားလုံး ခြုံငုံစေ့စပ်သေချာ နားလည်နိုင်ရန် အတွက် ဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည် ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုပြင် မိမိလက်ခံဖတ်ကြားရမည့် မှတ်တမ်းအချက်အ လက်များအားလုံးကို မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲ အခြားဘာသာစကားဖြစ်ပါက သေချာစွာလေ့လာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို သင်ကြားရေးပညာပေး အင်တာနက်စာမျက်နှာများ အသုံးပြု၍ အချိန်ယူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရေးသားမှုစွမ်းရည် မိမိပြောကြားသည့် သတင်းစကားအကြောင်းအရာ လူကိုယ်တိုင်လက်ခံတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပြီး ရှင်းလင်းသည့် စကားလုံးရွေးချယ်မှုနှင့် စနစ်ကျသော ရေးသားနည်းလမ်းများဖြင့် တိုတိုနှင့်ရှင်းလင်းထိရောက်စွာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။