စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ဆုံရချိန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အချက်များ (၁)

11 October 2022

တစုံတယောက်က သင့်နောက်ကွယ်မှနေ၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တက်စေရေး လှုံဆောင်ပေးနိုင်မည် ဆိုပါက သင်ဟာ တမှုကွဲပြားကြီးမားသော အရာများကို လုပ်နိုင်မည်ဟု စိတ်ကူးကြံဆဖူးပါသလား။ သို့သော်ထိုတစုံတ ယောက်မရှိသည်တွင် သင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်ရန်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မည်။

စိတ်ကူးအိမ်မက်များမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာရန် အမြဲတမ်းလွယ်ကူနေသည်တော့မဟုတ်ဘဲ အစဥ်သဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွစေရန် နှိုးဆော်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်လျှောက်လှမ်းရာ လမ်းကြောင်းတွင် ချိုင့်ဝှန်း၊ ကုန်းပြေနှင့် ကာဆီးပိတ်ဆို့ထားမှု တလှိမ့်ကောက်ကွေး လိမ့်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ချောက်ဆင် ခံရခြင်းများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့နိုင်သည်။

သင်အမှန်တကယ်လုပ်ချင်သည့် အရာကိုသာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းက စိတ်အားတက်ကြွမှု ကိုအလိုလို ဖြစ်လာစေသည်။ ထို့ပြင်သင့်လုပ်ဆောင်ချင်သည့် အရာကိုလည်း အလွယ်တကူဖြစ်လာစေရန် စိတ်ပိုင်းဆိုင် ရာခံစားချက်ကောင်းများကြောင့် အလွယ်တကူပင်တွန်းတိုက်လုပ်ဆောင်စေလာပါသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ပိုင်း တက်ကြွမှုများပျေက်ဆုံးနေပါက သင်ကိုယ်တိုင်ကို မေးခွန်းထုတ်ပြီး? သင်လုပ်ဆောင်နေသည့် တစုံတရာမှာ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်လို၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါရဲ့လား? အကယ်၍ မဟုတ်ပါက ဖြစ်နိုင်ယင်း တစုံ တရာလုပ်ဆောင်နေခြင်း ပိုမိုအရေးကြီးသည့် အရာကို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။