စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ရချိန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ (၅)

19 October 2022

သင့်ပန်းတိုင်နှင့် ဘယ်လောက်နီးပြီး သင်ဘယ်လောက်ဝေးဝေး လျှောက်လှမ်းပြီးပြီ စဥ်သဖြင့် အမှတ်ရနေ ခြင်းက သင့်စိတ်ခွန်းအားကို တိုးတက်စေရန်နှိုးဆော်ပေးပြီးသင့်ကိုယ်တိုင်၏ ယခင်နှင့် ယခုပုံစံကို အမြဲ သတိ ရနှိုင်းယှဥ်စဥ်းစားသင့်ပါသည်။ သင့်ထံတွင် လူပေါင်းများစွာ လာလိုက်သွားလိုက်ဖြင့် ထိတွေ့ကြုံနိုင်ပြီး လမ်းမ လွဲဘဲ သင့်ကိုယ်သင်သာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။

ယခင်အချိန်ကသင့် ယခုအချိန်သင်က လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသည့် အရာများကို အမြဲ ချင့်ချိန် နေသင့်ပါသည်။ ထို့ပြင်သင်ရောက်ရှိသည့် နေရာ ထမ်းဆောင်နေရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ အားလုံးကို အလုံး စုံနှိုင်းယှဥ်ပြီး တိုးတက်မှုများ ရလဒ်များအားလုံးကို တခုချင်းရွေးထုတ်မှတ်းတင်ရေးထားရပါမည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ယခင်နှင့်ယခု သင့်ကိုယ်တိုင်ကို နှိုင်းယှဥ်သုံးသပ်ပြီး တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် စိတ်ခွန်အားမြှင့်မားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်ဝေးဝေးလျှောက်လှမ်းပြီး သည်ကို အမြဲသိမြင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မကြာခဏ ဆိုသလို သင်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် လည်းအံ့မခန်း ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။

သင်ဘာတွေလုပ်နေပါသနည်း ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်သလဲ? ဒါမဟုတ် ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် သင်ဘာတွေပြုလုပ်ပြီးပါသနည်း? အကောင်းမြင်စဥ်းစားသည့် အကျင့်ကို ပြန်လည်မွေးမြူခြင်း ဖြင့်အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကအထက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အတိုင်းအကောင်းမြင်သည့် စိတ်ဖြင့်သာ ရှေ့ဆက်နေမည်ဆိုပါက သင့်လမ်းကြောင်းတွင် မည်မျှ ပိတ်ဆို့ ကာဆီးနေသည့်တိုင် ဖြေရှင်းရန် လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။

အောက်ပါမေးခွန်းများအတွက် သင့်ကိုယ်သင်မကြာခဏ မေးမြန်းပါ

၁။ သင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခြေအနေများတွင် သင့်ကို အံ့ဘနန်း ဖြစ်သွားစေသည့် အရာများ
၂။ သင်ရင်ဆိုင်ရသည့် အခြေအနေများမှ အခွင့်အလမ်းတခု နှင့် သင့်ဘာတွေသင်ယူနိုင်လဲ?
၃။ သင့်နောက်တဆင့်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲ၊ ဘယ်လို ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ဖြေရှင်းကြမလဲ သို့မဟုတ် ဘယ်လိုစတင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုသည့်
မေးခွန်းများအတွက် အဖြေကို မကြာခဏ စဥ်းစားသင့်ပါသည်။