စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ဆုံရချိန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ (၆)

24 October 2022

သင်ဘာတွေလုပ်နေပါသနည်း ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်သလဲ? ဒါမဟုတ် ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် သင်ဘာတွေပြုလုပ်ပြီးပါသနည်း? အကောင်းမြင်စဥ်းစားသည့် အကျင့်ကို ပြန်လည်မွေးမြူခြင်း ဖြင့်အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကအထက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အတိုင်းအကောင်းမြင်သည့် စိတ်ဖြင့်သာ ရှေ့ဆက်နေမည်ဆိုပါက သင့်လမ်းကြောင်းတွင် မည်မျှ ပိတ်ဆို့ ကာဆီးနေသည့်တိုင် ဖြေရှင်းရန် လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။

အောက်ပါမေးခွန်းများအတွက် သင့်ကိုယ်သင်မကြာခဏ မေးမြန်းပါ

၁။ သင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခြေအနေများတွင် သင့်ကို အံ့ဘနန်း ဖြစ်သွားစေသည့် အရာများ
၂။ သင်ရင်ဆိုင်ရသည့် အခြေအနေများမှ အခွင့်အလမ်းတခု နှင့် သင့်ဘာတွေသင်ယူနိုင်လဲ?
၃။ သင့်နောက်တဆင့်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲ၊ ဘယ်လို ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ဖြေရှင်းကြမလဲ သို့မဟုတ် ဘယ်လိုစတင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုသည့်
မေးခွန်းများအတွက် အဖြေကို မကြာခဏ စဥ်းစားသင့်ပါသည်။