စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ရဆုံရချိန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အချက်များ (၉)

31 October 2022

အလုပ်တာဝန်များကို အဆက်မပြတ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းက စိတ်တက်ကြွမှု အလိုလျောက်များ ရရှိလာနိုင်သည်။ အစပိုင်းတွင် လုပ်နေရင်းတနေရာတွင် ရပ်တန့်နေနိုင်ပြီး စိတ်မပျက် ရှေ့ဆိုးတိုးလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကသာ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုလမ်းပွင့်လာပြီး ကောင်းမွန်စွာပြီးမြောက်စေသည့် အပြင် စိတ်ခွန်အားသစ်များကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လွယ်ကူစွာပြီးမြောက်နိုင်သည့် အရာများနှင့် စတင်ပြီး လုပ်ကိုင်စွမ်း တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။
သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် လူအနည်းငယ်ကို တာဝန်ခံထားခြင်းက ယုံကြည်မှု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုများ အားလုံးကို အဆင့်ကို မြင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ကူး၊ရည်မှန်းချက် အိမ်မက်များအားလုံးကို မတူညီကွဲပြား အောင်လုပ်နိုင်သည့် လမ်းသစ်များကိုလည်း ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။