ဘာကြောင့် စွမ်းရည်မြင့်ဝန်ထမ်းနေရာများလစ်လပ်ခြင်းက အရေးပါသနည်း?

5 September 2022

သေးငယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက စွမ်းရည်မြင့်ဝန်ထမ်းများနုတ်ထွက်မှုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို မြင့်မားစေကြာင့်းပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ပိုမိုကောင်း မွန်သော အခွင့်အလမ်းများ ကမ်းလှမ်းခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ တခြားနယ်ပယ်အသစ်တခုတွင် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်လိုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် ရာထူးနေရာတွင် မပျော်ရွှင်ရခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ယဥ်ကျေးမှု ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ကောင်း စသောအကြောင်းများကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှ စွမ်းရည်မြင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ဝန်းထမ်းများ နုတ်ထွက် သွားကြလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့စွမ်းရည်ပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းများထွက်ခွာခြင်းကြောင့် ကျန်ရှိနေသည့် အရည်အချင်းလိုအပ်မှုရှိသေးသည့် ဝန်းထမ်းများဖြင့် လည်ပတ်နေခြင်းက ကုမွဏီကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေပါသည်။

ထိုသို့သောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများနုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့် အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ရန် ရှာဖွေ ရသည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်များတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းစရိတ်၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်ခြင်းစရိတ်၊ ဌာရမ်းစရိတ် သင်တန်းစရိတ်၊ နောက်ကြောင်းစုံစမ်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းအကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့ ရှာဖွေရန်စစ်ဆေးရခြင်းစသည့် အဆင့်များစွာတွင် ငွေကြေးများစွာ ကုန်ကျလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် အချိန်ပိုကြေးကျခံသုံးစွဲရခြင်း ထို့ပြင်ကျန်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများထွက်ခွာမသွားစေရန် သင်တန်းများပေးခြင်း နေရာသစ်များခန့်ပေးရခြင်းတို့ကြောင့် များစွာကုန်ကျစေပါသည်။