ဝန်ထမ်းများခံစားခွင့် အရေးပါမှု အချက် (၅) ချက်

26 September 2022

ကုမ္ပဏီကြီးသည် ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းများ၏ ခံစားခွင့် အရပ်ရပ်ကိုပေးအပ်ရန်ကို ဝန်ထမ်း များအားလုံးက လိုလားမျှော်လင့်ကြသည်။ လုပ်ငန်းသေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းများကို ပေးအပ်ရမည် ခံစားခွင့်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည့်ငွေကြေးလျာထား ထည့်ဝင်သုံးစွဲရမည် ဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သင့်လျော်သည့် ခံစားခွင့်များအားလုံးကိုလွမ်းခြုံးသည့် အစီအစဥ်များထားရှိခြင်းက ဝန်ထမ်းကောင်း များ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး အဆုံးသတ်တွင် သင့်လုပ်ငန်းကို မုချအောင်မြင်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသင့်သည့် အရေး ပါသော အချက် (၅) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

1. အလားလာရှိစွမ်းရည်ပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများကိုပျော်ရွှင်စေရန် သင့်လျော်သော ခံစားခွင့် မက်လုံးများနှင့် စွဲဆောင်ပါ
2. မိမိလုပ်ငန်းသို့ ရောက်ရှိလာသော အရည်အချင်းရှိဝန်ထမ်းကောင်းများကို အစဥ်သဖြင့် အကဲဖြတ် ချီးမွမ်းပါ
3. ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရသော လုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်ကို ဖော်ဆောင်ပေးပါ
4. ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပါ
5. ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သော ဝန်ထမ်းများဖြစ်လာစေရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးပါ
စသော ဖော်ပြအချက်များကို ရည်ရွယ်သည့် မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အရည်အချင်းမြှင့်တင်သည့် အစီစဥ် ကောင်းများကို ထားရှိပြီး မှန်ကန်သင့်မြတ်သည့် ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို မျှဝေခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။