အလုပ်ခွင်တွင် စိတ်ခံစားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရည် မြင့်မားစေရန်

26 September 2022

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရည် မြင့်မားစေရေးမှာ အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ် အချို့၏ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား မယူမနေရ သင်ယူ ရသော ဘာသာရပ်တခုလည်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းများဖန်တီးနိုင်ရန်နှင့် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထိရောက်စွာ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် မိမိ၏ တကိုယ်ရည်တကာယ စိတ်ခံစား ချက်များကို ခွဲခြားသုံးသပ်ပြီး ရောထွေးမှုမရှိစွာ ထိန်းချုပ် စီမံခြင်းဖြင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ကိုမြှင့်တင်ပေး နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစိတ်ခံစားမှု ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အတွက် များပြားသောနည်းလမ်း ရှိသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အမှုအကျင့် များနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် နည်းလမ်းအချို့ကို စမ်းသပ် အသုံးချ ခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် တာဝန်ယူထားသူများ လေ့ာထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

၁။ ပွင့်လင်းမြင်သာ ဖော်ရွေနွေးထွေးမှုမရှိသည့် ဆက်ဆံရေးများညှိနိူင်း ပြေလည်စေခြင်း
၂။ ရှင်းလင်းတိကျသည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ချမှတ်ပေးထားခြင်း
၃။ ရည်ရွက်ချက် ပန်းတိုင်များကို အသိပေးမျှဝေခြင်း
၄။ လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများအား အတူတကွပူးပေါင်းသုံးခြင်း
၅။ ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်များနှင့် အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ အစားထိုး တာဝန်ပေးခြင်း
စသောချက်များကိုလည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ခံစားမှုအစား ပြောင်းလဲ နိုင်ရန်ရန်ကြိုးစား အားထုတ် စေသင့်ပါသည်။