အလုပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာဘာလဲ။

7 April 2023


အလုပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ အလုပ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် မလုပ်ဆောင်ရန် အပြုအမူနှင့် ယုံကြည်ချက်စံနှုန်းများ ဖြစ်သည်။
အလုပ်ကျင့်ဝတ်သည် ခိုင်မာခြင်း၊ ကောင်းခြင်း သို့မဟုတ် မခိုင်မာခြင်း မကောင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်၊ ၎င်းတို့၏ စေ့ဆော်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ယဉ်ကျေးမှု အလုံးစုံအပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ခိုင်မာသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့လုပ်သည့်အလုပ်တိုင်းအတွက် မြင့်မားသောစိတ်အားထက်သန်မှုကို ညွှန်ပြသည့် ၎င်းတို့၏အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သဘောထားတစ်ခုဖြစ်သည်။

မခိုင်မာသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ကင်းမဲ့မှုကို ပြသသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏သဘောထားကို ပြသတဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါ။
ခိုင်မာသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်ရှိသူများသည် မကြာခဏဆိုသလို ၎င်းတို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိပုံရသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်ရန် မကြာခဏဆိုသလို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွင်း၌ ရှိနေသည်။

ခိုင်မာသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်ရှိသူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ ‘စံပြဝန်ထမ်းများ’ အဖြစ် မကြာခဏတင်ပြကြခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုအတွက် တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ပန်းတိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်ရန် အလုပ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလုပ်ကျင့်ဝတ်သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးအပေါ် ရှုမြင်ပုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သည်။