အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြား ဆက်ဆံရေးတွင် လိုအပ်သည့် အချက် ၃ ချက်

27 March 2023


အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပက်သက်၍ အလုပ်ခွင်တွင် ပျော်ရွှင်စေရန်နှင့် တက်တက် ကြွကြွဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းမြောက်များစွာရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများရရှိသည့် လစာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ခေါင်းဆောင်မှု ပုံစံကို မှုတည်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် ဝန်ထမ်းအကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အရေးပါလာသည်။ အဓိပ္ပါယ်ပြည့် ဝသော ရည်ရွက်ချက် နှင့်ကောင်းမွန်သော အလုပ်ခွင်များတွင် လူအများစုကလုပ်လိုကြပြီး အလုပ်ခွင်အတွင်း အောက်လက်ငယ် ဝန်ထမ်းများ စီမံခန့်ခွဲရာ အောက်‌ဖော်ပြအချက်များကို သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။

မျှတစွာဆက်ဆံပေးခြင်း

ဝန်ထမ်းအများစုသည် ကောင်းမွန်မျှစွာဆက်ဆံပေးပြီး တန်းတူသော အခွင့်အလမ်းနှင့် အခွင့်အရေးများရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်သာ လုပ်ကိုင်လိုကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံခြင်း အလုပ်သမားအများစုသည် ကျန်းမာ လုံခြုံမှုကို အာမခံမှုပေးနိုင်သော အန္တရယ်ကင်းသော လုပ်ငန်းခွင်အဖြစ်ရှိနေ အမြဲစစ်ဆေးကြပ်မပ်နေသင့် ပါသည်။ ဝင်ငွေနှင့်ခံစားခွင့်အရပြည်စုံမှု ဝန်ထမ်းများသည် သင့်တင့်မျှတသောလုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အရေးနှင့် အခါအားလျော် စွာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရလဒ်များအရ လုပ်ခလစာ ရာထူးများတိုးမြင့်ပေးခြင်းက ၎င်းတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် လုံခြုံမှုကိုခံစားရစေနိုင်ပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှု ဝန်ထမ်းများကို စာနာနားလည်ပေးဖို့နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ခက်ခဲသော အခြေနေအရပ်ရပ်ကို စာနာနားလည်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်ပြီးမြောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြု ကျေနပ်အားရစေခြင်း

ဝန်ထမ်းများလက်ရှိတာဝန်ယူလုပ်နေရသည့် အလုပ်တွင်ယုံကြည်မှုများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည့် အလုပ်များအပေါ်တွင်လည်း ကြိုးစားပမ်းစားနှင့် ဂရုတစိုက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရမည်ဆိုသည့် ယုံကြည်မှုလည်းရှိကြသည်။ တိုတိုနှင့် အနှစ်ချုပ်ဆိုလိုရင်း ဝန်းထမ်းများက ၎င်းတို့ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရသည့် အလုပ်တွင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ထမ်းဆောင်ပြီးတိုင်းပင် ကျေနပ်အားရမှုနှင့် ယုံကြည်မှုတို့တိုးလာပြီး စိန် ခေါ်မှုအသစ်များနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုအရည်အချင်းများလည်း ယခင်ထက်ပိုမို အားကောင်းလာစေပါသည်။

ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ထားရှိထားခြင်း

ဝန်းထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ဖော်ကိုင်များနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် သင့်သင့်မြတ်မြတ်နှင့် ဆက်ဆံတတ်ကြရန် အရေးကြီးပြီး ထိုကဲ့သို့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြား တူညီသောသဘောထားနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိရပါမည်။ သင့်သင့်မြတ်မြတ်နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိသည့် ဆက်ဆံရေမျိုးကို အောက်ပါဝန်ထမ်းအင်အားစုများ ကြား ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် တွန်းအားပေးသည့်ပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း၊ ဌာနစုများအချင်းနှင့် ဌာနတွင်းအချင်းချင်း တဦးနှင့် အမှီသဟဲပြုနိုင်သည့် ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ထားရှိသင့်ပါသည်။