ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်

1 May 2023


Self-management ဆိုသည်မှာ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှုဆီသို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် လှုပ်ရှားမှုများကို သင်မည်ကဲ့သို့ ညွှန်ကြားခြင်း ဖြစ်သည် ။ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်များကို ထိရောက်စွာ ပြီးမြောက် နိုင်စေမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရှာဖွေနေပြီး မိမိကိုယ်ကို လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ရှာဖွေနေပါသည်။

မိမိကိုယ်ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ပါဝင်သည်
သွက်လက်မှုနှင့် အလုပ်များကို သင်ကိုယ်တိုင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်မှု
ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုအလိုက် ကိုင်တွယ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်နိုင်မှု
ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ရက်များပြည့်မီခြင်းနှင့် ပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်း
ဖိအားများအောင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး တာဝန်ကျေခြင်း
အခြားသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်း
မိမိကိုယ်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

လွှဲပြောင်းနိုင်သောစွမ်းရည်များသည် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်မဆို အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အာရုံစိုက်ရမည့် အရည်အချင်းများကို စဉ်းစားသည့်အခါတွင် သင်၏ နောက်အလုပ် ရှင်က ရှာဖွေမည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်း သတိချပ်ပါ။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေမှုများနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့်အတူ နောက်ဆုံးပေါ်နေလိုက်ပါ၊ သင်၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုတွင် မည်သည့်အရည်အချင်းများကို အထူးတန်ဖိုးထားကြောင်း သိနိုင်ပါစေ။

အလုပ်များတွင် တိကျသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ရှိတတ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွမ်းကျင်မှုတိုးရန် အရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် သင်တန်းများကို ရှာဖွေပြီး သင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် တိုးတက်မှုများနှင့် ခေတ်မီနေစေရန် သေချာပါစေ။

“နယ်ပယ်တိုင်းရှိ ခေါင်းဆောင်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုများသည် စဉ်ဆက် မပြတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကိုင်တိုင်ကတိကဝတ်ပြုခြင်း လည်းဖြစ်သည်” – Brian Tracy။