လစာညှိနှိုင်းတာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဗျူဟာတွေသုံးကြမလဲ။

2 August 2022

၁။ အလုပ်ရှင်ဘက်အား သင့်လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါ။

သင့်အခြေအနေ၊ သင့်မိသားစုနှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များအား အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကြိုတင်နားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင် သို့မဟုတ် သင့်မိသားစု၏ တစ်လတာဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်အား ချရေးကာ ထိုပမာဏအားကာမိသည့် လစာပမာဏအား စဥ်းစားထားပါ။

၂။ အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအား သေချာစွာ စိစစ်ပါ။

အထက်ပါ အချက်များအား အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအား စိစစ်ချိန်တွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါ။ အကျိုးခံစားခွင့်များအား သေချာစွာ နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကြိုးစားပါ။ ကုမ္ပဏီအတွင်း ကြီးထွားရန် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေပြီး သင့်အတွက် လိုအပ်မည့်အရာများကို စဉ်းစားပါ။ သင်သည် ယခုဤတိုးတက်မှုများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသလား သို့မဟုတ် သင့်အား ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုမကမ်းလှမ်းမီ အရည်အချင်းလက်မှတ်များလိုအပ်မှုရှိ၊ မရှိ သေချာစွာစိစစ်ပါ။

၃။ အခြားကုမ္ပဏီများမှ လစာပမာဏအား သိရှိအောင်လုပ်ပါ။

အင်တာနက်မှဖြစ်စေ၊ အပြင်မှဖြစ်စေ အခြားကုမ္ပဏီများမှ လစာပမာဏအား သိရှိအောင်လုပ်၍ သင့်တန်ဖိုးအား နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကြိုးစားပါ။ သတင်းအချက်အလက်များသည် အရေးပါ၍ ထိုအရေးကြီးသော အချက်အလက်များအား သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄။ တန်ပြန်ညှိနှိုင်းမှုအား ပြင်ဆင်ထားရှိပါ။

အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် လစာညှိနှိုင်းမှုအား ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် သင့်အနေဖြင့် သင်လက်ခံနိုင်သည့် အနည်းဆုံးပမာဏအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်များဘက်မှ ပေးနိုင်ချေရှိသည့် အများဆုံးပမာဏနှင့် အနည်းဆုံးပမာဏအား စဥ်းစားထားကာ ထိုအနည်းဆုံးပမာဏသည် သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် လုံလောက်သည့်ပမာဏဖြစ်၊ မဖြစ်ကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားရှိပါ။

၅။ ညှိနှိုင်းမည့်အချိန်တစ်ခု ပြင်ဆင်ထားရှိပါ။

လစာအား မည်သည့်အချိန်တွင် ညှိနှိုင်းမည့်အချက်အား ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဒုတိယအင်တာဗျူးမတိုင်ခင် သို့မဟုတ် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုရရှိချိန်တွင် လစာညှိနှိုင်းခြင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၆။ စိတ်ရှည်ပါ။

အလုပ်ရှင်များသည် အလွန်အလုပ်များတတ်ကြသည့်အတွက် သင်တောင်းဆိုသည့်အချက်များအားလိုက်လျောနိုင်ရန် အချိန်ကာလတခုလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အလုပ်ရှင်၏ အချိန်အား လေးစားကြောင်းပြပါ။ ထို့နောက် သင်နှင့်ညှိနှိုင်းပြောဆိုနိုင်မည့် အချိန်စီစဥ်ပေးမှုအား စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းပါ။

၇။ လက်လွှတ်နိုင်ပါစေ။

ယခုအလုပ်သည် သင့်အတွက်မဟုတ်ပါက လက်လွှတ်နိုင်စေရန် အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။ သင်မျှော်လင့်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များအား မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါက လေးစားသမှုဖြင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအား ငြင်းဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပါ။ အလုပ်ဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ကို သတိချပ်ပါ။