ကုမ္ပဏီယဥ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲ ??

10 August 2022

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းယဥ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းတခု၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများတန်ဖိုးများကို မျှဝေပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများကြားယဥ်ကျေးမှုတရပ်ကို မည်သို့တည်ထောင်ထားပြီး အဘယ်ကြောင့်ရေးကြီးသည် ဆိုသည်ကိုလည်း သင်ယူလေ့လာတတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကုမ္ပဏီတွင်းယဥ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ လုပ်ကိုင်ပုံအလေ့အထ သဘောထားရပ်တည်ချက်များ ဝန်ထမ်းများအား ရည်ညွှန်းလိုက်နာစေလိုမှုတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။

ကုမ္ပဏီယဥ်ကျေးမှုတွင် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကုမ္ပဏီသွားနေသည့် လမ်းကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၊ စည်းကမ်း၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင် စသည်တို့ဖြင့် ပုံဖော်တည်ဆောက်ကြလေ့ရှိသည်။ ခိုင်မာအားကောင်းသည့် ကုမ္ပဏီယဥ်ကျေးမှုတွင် စုပေါင်း ဆုံး ဖြတ်ချမှတ်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့် ဆင့်ကဲတင်ပြရှင်းလင်းပုံဖော်ကာ ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ခြင်းစသည့် ပုံစံများလည်းရှိသည်။

ကုမ္ပဏီယဥ်ကျေးမှုများကို လေ့လာရာတွင် မိမိလျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေစုဆောင်းလေ့လာထားခြင်း၊ နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေး မြန်းခြင်း၊ အင်တာဗျူးဝင်ရောက်ချိန်တွင် သိလိုသည်များကို မေးမြန်းခြင်း၊ တစုံတဦး၏ အကူအညီကို ရယူပြီး စုံစမ်း မေးမြန်းထားခြင်း တို့ဖြင့်ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါသည်။

မိမိလျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတခု၏ အလေ့အထ၊ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်းထမ်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့ကြားမှီခိုရပ်တည်ကြသည့် ပုံစံစသည့်အချက်များကို သိရှိခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ကာလရှည်ကြာ မိမိလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မိမိတို့ကြား ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်တို့ဟန်ချက်ညီညီ ဖြစ်လာပြီး အချိန်ကာလရှည်ကြာ စွာလက်တွဲ ရပ်တည်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။