ကုမ္ပဏီ များတွင် ရုံးတွင်း သင်တန်းများ ပေးခြင်း၏အရေးပါပုံ

16 August 2022

ကုမ္ပဏီများတွင် ရုံးတွင်းဝန်ထမ်းများ၏ သင်တန်းပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စဥ်ဆက်မပြတ်သင်ကြားသင်ယူမှု များရရှိနေစေရန်ဖြစ်သည်။ ရုံးတွင်းဝန်ထမ်းများ၏ တဦးချင်းစီတွင် လိုအပ်သော အရည်အချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တွင် သင်ယူလိုစေသည့် အရည်အချင်းများစသည်ဖြင့် ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီသင်ယူပြီးမြောက်သည့် နားလည်မှုများက အလုပ်တာဝန်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် မြန်ဆန်ထိရောက်စေနိုင်ပါသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်မှာ ဝန်ထမ်းများပျော်ရွှင်စေလိုပြီး စိတ်ခွန်အားတက်ကြွစေလို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ဝန်ထမ်းများကို ကုမ္ပဏီတွင် အရည်အချင်းမြှင့်တင်မှု သင်တန်းများပေးရန် အစီအစဥ် ရေးဆွဲခြင်း၊ မြှင့်တင်ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်မှုများက ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွင် များတွင် တိုးတက်မြင့်မားစေပါသည်။

ရုံးတွင်းသင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများအပေါ်တွင် ရရှိလာစေမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ

၁။ သင်တန်းများတက်ရောက်ခွင့် ရရှိမှုအပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ဝင်သတ်မှတ်ထားခြင်း၊
၂။ နေ့စဥ်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများပေါ်တွင် သင်ကြားတတ်မြောက်ထားသည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများမှ စိတ်ကူးကြံဆမှုများ၊ အတွေးအမြင်သစ်များနှင့် အတွေ့အကြုံသစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးချလာနိုင်စေခြင်း
၃။ အလားအလာရှိသော အချို့ဝန်ထမ်းများ၊ လက်ဆင့်ကမ်း သင်တန်းပေးသူများ များစွာ ပေါ်‌ပေါက်လာစေခြင်း
၄။ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ရုံးတွင်း အခြေခံတန်ဖိုးများ ပါဝင်ပတ်သက်ရသော အခန်းကဏ္ဍကို အခြားပြင်ပ သင်တန်းပေးသူများထက် ပိုမိုနားလည်သည့်အတွက် ရုံးတွင်း အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့တွင် သင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
၅။ နည်းပေးလမ်းပြ ဝန်ထမ်းများမှတဆင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန်အခြားဝန်ထမ်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို အသိပညာများဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးခြင်း
၆။ အဖွဲ့ဝင်များကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများတိုးတက်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထူး ပြုတာဝန်ထားရသည့် အပိုင်းတွင် အရည်အချင်းတိုးတက်လာစေခြင်း
၇။ ကုမ္ပဏီနှင့်ဝန်ထမ်းများအကြား သစ္စာရှိမှုကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။