အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကြားကွာခြားမှု ! ! !

31 August 2022

အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကြားကွာခြားမှု ! ! !

ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အထူးပြုတာဝန်ပေးအပ်တာယူစေခြင်းဖြစ်သော်လည်း အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း မှာများစွာသော လုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝင်နေပါသည်။ ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းကို ကုမ္ပဏီ အတွင်းရှိအလုပ်ခန့်အပ်ရေးအရာရှိများ သို့မဟုတ် ပြင်ပဝန်ထမ်းရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကို ဌာရမ်းခန့်အပ်စေ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်နီးစပ်ရာမှ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းမှာများစွာကွာခြားပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲ ရေးများနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့များတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လဲလိုအပ်ပါသည်။

ဌာရမ်းခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်များရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းမှာဘာပါလဲ

ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းမှာ များစွာသောလျှောက်ထားသူများမှာ ကုမွပဏီ၏လစ်လပ်သော နေရာ တွင်လျှောက်ထားများမှ သင့်လျော်သည့် သူများကိုရှာဖွေခန့်ထားခြင်းမှာ များစွာခက်ခဲသော တာဝန်တရပ် လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လစ်လပ်နေရာများတွင် သင့်လျော် သည့်လူများတာဝန်ပေးရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ကနဦးလျှောက်များကို စိစစ်ခြင်း၊ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း နှင့် ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းများပါဝင်ပြီး ခန့်အပ်သူအရာရှိသို့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်မည့် ဌာနများ မန်နေဂျာ များမှ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းမှာ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ် ရှာဖွေသူတို့ကြား ဆက်စပ်အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေး ရသည့် လုပ်ငန်းတခုဖြစ်ပါသည်။

– နီးစပ်ရာမှ ခေါ်ယူခန့်အပ်ခြင်း

နီးစပ်ရာမှခေါ်ယူခန့်အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဥပမာအားဖြင့် Sali Parekh သည် Infosys ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး အမှုဆောင် ရာရှိချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းမခံရမီက အခြားနည်းပညာကုမွဏီ လုပ်ငန်း တခု ဖြစ်သည့် Campgemini ၏ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြိုင်ဘက် ကုမွဏီမှ ခေါ်ယူခန့်အပ်လိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ Infosys တွင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းမခံရမီတွင် ဆော့ဝဲလ်လုပ်ငန်းများတွင် နာမည်ရနေပြီး Campgemini ကို ဦးဆောင်သူဖြစ်သည့်အတွက် အခြားဆော့ဝဲလ် ကုမ္ပဏီထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူများကြားတွင် ရေပန်းစားနေခြင်းလဲဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် Infosys မှာ စီမံခန့်ခွဲ ရေးဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများက Infosys ကိုဦီးဆောင်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နီးစပ်မှရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းသည် ရာထူးမြင့်ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲ နေရာများကိုခန့်အပ်ရန်အတွက်သာ အများစု အသုံးချလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။