ဝန်ထမ်းများအပေါ် ကောင်းမွန်သော ခေါင်းဆောင်မှု၏ သက်ရောက်မှုများ

6 July 2022


လုပ်ငန်းခွင်တွင် ခေါင်ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးပါသည်။ သင်၏ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ၊ ပြုမှုပုံနှင့် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင့်ဝန်ထမ်းများအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီကို တူညီတဲ့ပုံစံနှင့် ဦးစီးလုပ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့် သင်၏ဦးဆောင်မှုပုံစံကို နားလည်လိုပါက သင့်ဝန်ထမ်းများသင့်ထံမှ သင်နေ့စဉ်သင်ယူပုံ၊ အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများသည် သူတို့အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိပုံ၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံတို့ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။
ခေါင်ဆောင်တစ်ဦးသည် အပြုသဘောဆောင်သော အပြုအမူနှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒီရှိရန်လိုအပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အချိန်ယူသောအခါ၊ အထက်ပါတန်ဖိုးများသည် သင့်ဝန်ထမ်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး သင့်ဝန်ထမ်းများကို သင့်အတွက် ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးနိုင်ပါသည်။

တစ်နည်းအားဖြင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် အပြုသဘောဆောင်သောပုံစံဖြင့် ပြုမူသောအခါ၊ သင်၏သဘောထားသည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို ကူးစက်စေနိုင်သည်။

ဒုတိယအချက်အနေနှင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေရန် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ အပြန်အလှန် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မန်နေဂျာနှင့် ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေပြီး ပိုမိုခိုင်မာသော ကုမ္ပဏီအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ယုံကြည်မှုကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများအား ယုံကြည်မှု၏အရေးပါမှုကို အလေးပေးသိစေခြင်းဖြင့် သင်ဦးဆောင်သောအခါ သင့်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏အလုပ်တွင် ပိုမိုလုံခြုံသည်ဟု ခံစားရနိုင်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပိုကောင်းသော ပြောဆိုဆက်ဆံမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များသည် တံခါးပိတ်မူဝါဒကျင့်သုံးပြီး ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမရှိသည့်အခါ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ လိုအပ်သော ခေါင်းဆောင်၏ လမ်းညွှန်ပေးမှုမရရှိသောကြောင့် အသင်း၏စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားမှုနှင့်အတူ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ငြင်းခုံမှုများ တိုးလာနိုင်သည်။