အသင်းအဖွဲ့ငယ်များကို စီမံခန့်ခွဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်း ၈ ရပ်

8 June 2022

အသင်းအဖွဲ့ကောင်းများ ဖြစ်လာစေရးမှာ ဦးဆောင်သည့် ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းဆောင်ငယ်များမှ အဆက် အမပြတ်ထိန်းကျောင်းပြုပြင်ပေးရမည့် လုပ်ငန်းငန်းရပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ထိရောက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ၏ ရလဒ်များကြောင့် ဦးဆောင်သည့် မန်နေဂျာ အပြင် လုပ်ငန်းရပ်တခုလုံးကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် အသင်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုလည်း အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ရရှိစေနိုင်သည်။
ဦးဆောင်ခံ အောက်လက် ငယ်သား အဖွဲ့ဝင်များကလည်း မိမိတို့ ထောက်ပံ့ပေးရသည့် ခေါင်းဆောင်၏လိုအပ်ချက်ကို အမြဲတစေ အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပံ့ပိုး နိုင်ရန် လေ့လာခြင်းဖြင့် မိမိတို့ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။

၁။ အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုတာဘာပါလဲ?

အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတခုလုံးကို ဦးဆောင်ရသည့် အသင်းအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး၏ မျှော်ရည်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်အပေါ်တွင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်စေရန် အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်း စွမ်းဆောင် ရည်များကို တိုးမြှင့်အောင် ဖန်းတီးစီမံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိရောက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ အချင်းချင်းကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အထောက်အပံ့များပေးခြင်း တို့လည်း ပါဝင် ပါသည်။
အချို့သော အသင်းအဖွဲ့ ဦးဆောင်စီမံသူများမှာ ပေးအပ်ထားသည့် အခွင့်အာဏာ အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ပြီး မိမိအသင်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်ကြပြီး၊ အချို့မှာ ပုံမှန်ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံ တတ်ကြပြီး မိမိအသင်းအဖွဲ့ ၏ လိုအပ်ချက်များကို စဥ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ကူညီပြီး ဦးဆောင်စီမံကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

၁။ စီမံခန့်ခွဲခြင်းထက် မိမိဦးဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ စူးစိုက် ထမ်းဆောင်ခြင်း
၂။ မိမိဦးဆောင်သည့် ဖြစ်သည့်အလျောက် အစဥ်သဖြင့် မှန်နေသည်ဟု ယူဆမထားခြင်း
၃။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း
၄။ မိမိအသင်းအဖွဲ့ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်နယ်ပယ်ကို အတိအကျ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း
၅။ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု ဝန်းကျင်ကောင်းတခုကို ဖန်တီးထောက်ပံ့ပေးခြင်း
၆။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဝန်းကျင်အတွင်း တိကျထိရောက်သော ဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းများ ကိုဖန်တီး ပေးထားခြင်း
၇။ မိမိအသင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အရည်အချင်းတိုးတက်မှုကို လမ်းဖွင့် အားပေးခြင်း
၈။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်မှု ရှိသည်များကို ဖော်ထုတ်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။