ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်း

20 June 2022

မည်သည့်အောင်မြင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်ကောင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ရှိနေသည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ ‌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ရေရှည် အကျိုးစီးပွားကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သည် ဖြစ်သည်။

သို့သော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မည်သည်မှာ ပုံမှန် အားဖြင့် အစဥ်အလာအရ လွှဲအပ်ရနိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် အရည်အချင်းများကို အချိန် ကာလအတန်ကြာ ဆည်းပူးလေ့လာပြီး သင့်လျော်သည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများဖြင့်သာ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ပါသည်။

မိမိဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အတွင်းရှိအဖွဲ့ဝင် တဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထူးချွန်မှုများအပေါ်တွင် ထောက်ခံ ချီးကျုးအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ ချီးကျူးအသိအမှတ်ပြုခြင်းက အဖွဲ့ဝင်များအကြား စိတ်အားတက်ကြွမှုများဖြစ်လာစေသည်သာမက ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီးဖြစ်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းများစွမ်းဆောင်နိုင်မှု အပိုင်းတွင် သိသိသာသာတိုးတက်လာစေပါသည်။

အခြားသောအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ တင်ပြအကြံပြုချက်များကို နားထောင်သည့် အလေ့အကျင့်များကို မွေးမြူ ပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းများတွင် ရှိရမည့် တီထွင်ကြံဆနိုင်မှု၊ တက်ကြွဖျက်လတ်မှုနှင့် ဗျူဟာမြောက် စီမံ ခန့်ခွဲ နိုင်မှုတို့ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်မိမိလုပ်ဆောင်တာဝန်ယူရသည့် မည်သည့်အရာတွင်မဆို တာဝန်ယူလို စိတ်နှင့် တာဝန်ခံနိုင်ရမည်လည်းဖြစ်သည်။ တာဝန်ယူတာဝန်ခံလိုစိတ်ရှိသည့် ခေါင်းဆောင်များအပေါ်တွင်သာ ယုံကြည်မှုခိုင်မာသည့် အဖွဲ့ဝင်များရှိမည်ဖြစ်သည်။