မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေခြင်း

22 June 2022

မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်လဲဆိုသည်မှာ အရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း ခိုင်မာအားကောင်းသည့်အချိန်တွင် မိမိအောင်မြင်မှုတို့ကို ပိုမို မြင့်မားစေပါသည်။

ထိုသို့ခိုင်မာအားကောင်းသည့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမျိုးမှာ ခက်ခဲသည့် အချိန်ကာလများကို ဖြတ်သန်း နေရချိန်မျိုးတွင်လည်းကောင်း မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အခြားသောသူများ၏ အကူအညီကို ရယူပြီး မြှင့်တင်ခြင်းမျိုးတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ကြမည်နည်း?

– မိမိယုံကြည်မှုကို ကိုယ်တိုင်နားလည်သိမြင်ခြင်း
– မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကို ဆန္ဒရှိလိုလားခြင်း
– လက်တွေ့ကျသည့် နည်းလမ်းများအပေါ်တွင် အခြေခံကာ မိမိယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ထားခြင်း
– ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း

မည့်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆို မွေးဖွားသည့်အချိန်ကပင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ထားပြီး မွေးဖွားလာခြင်း မဟုတ်ပါ။

တချို့အချိန်များတွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် တည်ဆောက်ရန်ခဲယဥ်းတတ်ပြီး အများအားဖြင့်ကိုယ် တိုင်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းရသည့် ခက်ခဲသော အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်များမှ ရယူပုံဖော်ပြီး တည်ဆောက်ကြရသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတို့ မြင့်မားလာစေရန်

၁။ မိမိအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အမြဲမှတ်သားထားပါ
၂။ မိမိအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အစဥ်အောက်မေ့ပါ
၃။ ရည်မှန်းချက်ထားပါ
၄။ မိမိကိုယ်ကို စကားပြောပါ (အောင်မြင်ခြင်း/ကျရှုံးခြင်းများကို)
၅။ မိမိနှစ်သက်သည့် အရာတစ်ခုကို စွဲမြဲအောင်လုပ်ဆောင်ပါ
၆။ မိမိနေထိုင်ခံစားရသည့် မသက်သာသောအချိန်များတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။
စသည့်ဖော်ပြပါအချက်များအပေါ်တွင် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကို မြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။