ကွဲပြားတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ခေါင်းဆောင်မှု

15 October 2021

ခေါင်းဆောင်မှုဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သာမကပဲ စီမံခန့်ခွဲသူ မဟုတ်သူများအတွက်ပါ လိုအပ်ပါသည်။ ဒီစာစုသည် သင့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးကို တိုးတက်စေရန်အတွက် နည်းလမ်းများအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်တွင် သင်သည် ပို၍ပါဝင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။

HBS နှင့် တစ်ခြား နာမည်ကြီး ကျောင်းများမှ သုတေသန ရလဒ်များသည် ယုံကြည်နိုင်သဖြင့် သူတို့ရေးသည့် စာများမှတစ်ဆင့် မိမိအလုပ်အကိုင်တိုးတက်ကြီးပွါးရေးအတွက် လိုသလို လေ့လာအသုံးချနိုင်ပါသည်။