ခက်ခဲသောအချိန်၌ အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

25 October 2021


VUCA ဟုခေါ်သော မသေချာမရေရာသည့် လတ်တလော အခြေအနေများအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤပို့စ်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အဆင့်(၅)ဆင့်ကို ပြသပေးပါလိမ့်မည်။
၁။ သတင်းအချက်အလက်စုစည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မတူညီသော ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှနေ၍ လက်ရှိအခြေအနေအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအမြစ်ကို ပိုမိုရှာဖွေပါ။

၂။ အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးတည်ချက်များကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်အသိတရားများဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။ ထို့နောက် ယင်းအခြေခံတန်ဖိုးများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ သန်မာမှု (သို့မဟုတ်) မူလဇစ်မြစ်များဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ဗျူဟာကို ချမှတ်ရမည်။

၃။ မဟာဗျူဟာကို လျှင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်၍ အချိန်တိုအတွင်း ရှင်းလင်းသော ရည်မှန်းချက်များ (သို့မဟုတ်) ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်ပြီး တိုတောင်းသောကာလအတွင်း ယင်းတို့အား ထပ်ခါတလဲလဲ စီမံဆောင်ရွက်ပါ။

၄။ ယခင်က ချမှတ်ထားသော ဗျူဟာတွင် တိုးမြင့်လာသော ရုံးတွင်းဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းပါ။ ရုံးတွင်းဆက်ဆံရေးသည် အဖွဲ့ဝင်များ၏စိတ်ဓာတ်ကို တိုးတက်စေပြီး ခက်ခဲသောအချိန်များအားကျော်ဖြတ်ရာ၌ ၎င်းတို့အား တွန်းအားအဖြစ် ပေးနိုင်သည်။

၅။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရလဒ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုသည်။ AAA( After action review) ဟုခေါ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးနောက်သုံးသပ်ခြင်းသည် အမေရိကန်စစ်တပ်မှ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ကျော်ကြားသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်ထားသော ဗျူဟာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်။ AAA ကို နေ့စဉ်အသုံးချခြင်းသည် နောက်တနေ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးတုန့်ပြန်ချက်များအား တိုးတက်စေရန် ဦးတည်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။